Modele radzenia sobie ze stresem

Modele radzenia sobie ze stresem

W pracy w biurze bardzo rzadko Mamy do czynienia ze stresem traumatycznym, prawdopodobnie rzadziej niż w innych obszarach funkcjonowania człowieka, dlatego nie b, ę poświęcał więcej miejsca temu rodzajowi Stresu. Opisane Dalej sposoby i Techniki radzenia sobie ze stresem dotyczą Stresu o średnim i auteur natężeniu, obecnego nous wszystkich obszarach życia. Ważną cechą związaną z radzeniem sobie ze stresem jest kontrolowanie II stresowej. W wielu wypadkach stresory pozostają Poza Naszym wpływem lub możemy na nie wpływać tylko w pewnym stopniu. Im trudniej poddać kontroli daną sytuację stresową, tym większy stres zazwyczaj przeżywamy. Przykładowo-choroby ciężkie i nieuleczalne bardziej strede ą niż łatwe ne wyleczenia. 9. Zaangażowanie religijne lub duchowe-Może spełniać funkcję unikania II stresowej, przetrzymania Stresu lub nawet rozładowania napięcia, ALE może być również sposobem na “przerośnięcie” problemu, ujrzenie aller z innej Perspektywy. Dużo Stresu fundujemy sobie sami. Wymyślamy niestworzone oczekiwania w spółdzielniach ne NAS samych je staramy się im sprostać.

Narzucamy sobie cele i terminy niezgodne z naszymi potrzebami i za wszelką cenę chcemy je realizować. Czasami, Niezależnie OD Tego w co wierzymy, w nasjay Głowie panoszą się najróżniejsze, destrukcyjne głosy je wyobrażenia. Zwykle jest à spuścizna po naszych rodzicach lub pozostałości po czasach, Gdy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Osoby, które w sytuacjach strede ących koncentrują się na działaniu, mają tendencję podejmowania środków zaradczych, zmierzających ne rozwiązania problemu. Styl Ten zakłada Bezpo konfrontację ze stresorem prz pomocy strategii radzenia sobie ze stresem. Jest à najlepszy sposób Reagowania na stres, Choć durer TRUDNY do zrealizowania. Celem podstawowym tej strategii jest, przede wszystkim, próba zmiany sytuacji. Człowiek, qui Radzi sobie ze stresem za POMOCA Tego stylu działania, Jest skoncentrowany na szukaniu diffĂŠrents rozwiązań problemu. Jego działania koncentrują się na poszukiwaniu, przetwarzaniu je wykorzystywaniu Informacji dotyczących wydarzenia strejącego po à, aby skutecznie likwidować napięcia przyczyny. Strategia zadaniowa zakłada KONFRONTACJE z problemem i szybkie działania redukujące stres. Taki styl radzenia sobie ze stresem jest przejawem świadomego działania i brania odpowiedzialności za wyjście z trudnej II głównie na siebie.

Zdarza Oczywiście się czasem Sytuacja, w której Poprawia problemu Możliwe jest wyłącznie Dzięki wsparciu innych ludzi. Inicjatywa konstruktywnej zmiany wychodzi Jednak OD osoby, której Zależy na usunięciu napięcia. KONCENTRACJA na zadaniu w dużej mierze polega na analizowaniu sytuacji.

Commenti

I commenti non sono permessi